HQTMUALAN – HỘP QUÀ TẾT 2024 – MÚA LÂN

42,000
Mô tả chung về sản phẩm

Kích thước: Túi: 39 x 37 x 10cm
Nắp: 37.5 x 33.5 x 5cm
Đáy: 37 x 33 x 8.5cm
Khay chia hộp tết, giá đỡ cổ chai rượu.